CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Wednesday, March 12, 2008

Undang-undang Komersial

Terma-terna yang ditetapkan dalam mewujudan kontrak dalam sesuatu undang-undang komersial

Keupayaan Berkontrak

Kontrak adalah perjanjian yang mengandungi hak dan kewajipan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Justeru itu amat penting sekali sesutu pihak yang bersetuju untuk menerima kewajipan di bawah sesuatu kontrak cukup matang dan berfkiran waras supaya kesanggupan menerima kewajipan itu benar-benar suatu keputusan yang paling berfaedah kepadanya atau setidak-tidaknya tidak akan memudaratkannya. Dengan sebab inilah, undang-undang mewajibkan pihak-pihak yang berkontrak mesti berupaya dari segi usia dan minda untuk menyertai urusan kontrak.

Kontrak terbahagi kepada tawaran, penerimaan, niat untuk mewujudkan hubungan di sisi undang-undang, balasan, keupayaan, dan kerelaan bebas.

Kesemuanya ini adalah digunakan di dalam aktiviti perdagangan. Maka disini sekiranya seseorang ingin megemukakan pembelaan ke atas diri sendiri dalam bidang komersial, mereka bolehlah menyatakan saman ke pihak tertentu dengan adanya bukti-bukti hujah yang fakta yang telah termaktub di dalam perundangan komersil.

Firma Facie

Istilah ini adalah digunakan dalam bidang undang-undang kormesil yang bermaksud, apabila seseorang yang menerima bahagian yang diperolehi daripada keuntungan sesuatu perniagaan sebagai pekongsi dalam perniagaan itu.

0 comments: